Methode CoPatiënt

Methode Co-Patiënt

 • ROLCo-patiëntExtra ogen/orenmond/geheugen

 • TAAKCo-patiëntHelpencommuniceren

 • TAAKCo-patiëntHelpensamenwerken

 • TAAKCo-patiëntHelpenwaakzaam zijn

 • TAAKCo-patiëntHelpenfeedback geven

 • SAMEN WERKEN AAN BETERE ZORG

  Meer ouderen worden ouder, wat gepaard kan gaan met meer gebreken, meer ziekenhuisbezoeken, meer medische specialisten en meer gespecialiseerde ziekenhuizen. Zo wordt de zorg complexer, raakt zij meer versnipperd en neemt de druk op de communicatie, samenwerking en patiëntveiligheid toe. Dit terwijl de zorgdruk voor zorgverleners al hoog ís.

  Patiënten moeten er vooral bij artsgesprekken rekening mee houden dat hun emoties, ongeacht hun intelligentie, hun denken en handelen kunnen beïnvloeden. Daarom is het goed als zij zich door iemand laten ondersteunen. Maar nu de zorg complexer wordt is emotionele ondersteuning alleen niet voldoende. Het wordt belangrijker om patiënten ook bij de communicatie en samenwerking met artsen te ondersteunen, wat het herstel van de patiënt zelfs kan versnellen. De methode Co-patiënt biedt hiervoor uitkomst.

  Co-patiënten vervullen - met respect en zonder onnodige verwijten - een unieke dubbelrol door o.a. bij artsgesprekken als de extra ogen, oren, mond en geheugen van zowel patiënten áls zorgverleners te fungeren. Zij helpen patiënten in het zorgproces de regie te nemen, consulten voor te bereiden, artsen te informeren, patiëntinformatie te begrijpen, samen met artsen te besluiten en zonder schroom feedback te geven. Dit moet leiden tot betere spreekkamergesprekken, minder twijfels, gezamenlijke besluitvorming, navolging van het behandeladvies, hogere therapietrouw, meer zelfredzaamheid, en minder patiëntonveilige situaties.

  De methode Co-patiënt kan online worden geleerd en toegepast door mensen die met patiënten meegaan naar het ziekenhuis.

‘Mensen kunnen wel de Co-patiënt voor een ander, maar niet voor zichzelf zijn…’